Říjen 2011

Běluha mořská

15. října 2011 v 17:48 | Delfa35
Latinsky : Delphinapterus leucas
Anglicky : Beluga Whale
Popsal : Pallas, 1776
Délka : 4 - 5 metrů v extrémních případech i 6 m.
Výskyt : Pobřežní vody arktických oceánů. Vyskytují se v okolí plovoucích ker. Shromažďují se a pronikaní hluboko do řek ústících do Severního ledového oceánu.
↓↓↓
Potrava : Sépie a sledi, dobře vyvinutý sonar umožňuje cítit potravu i na velkou vzdálenost.
Hmotnost : Okolo 1200 kg.
Popis : Běluhy plavou velice pomalu 10km/h. Na rozdíl od jiných kytovců se nepotápějí do velkých hloubek ale spíše do mělčin. Až na oči je běluha celá bílá. Mláďata jsou ovšem spíše šedivá. Prsní ploutve jsou velké a pomáhají v pohybu. Na prsní ploutve ihned navazuje náznak krku. Další výjimkou je, že běluhy nemají hřbetní výklenek. Občas se projeví jako malý hrbolek na středu. V jedné čelistmi je 8 - 10 zubů. Zuby jsou přibližně 6 cm silné. Samci jsou obvykle větší než samice. Je barvoslepá. Běluha má dokonalou echolokaci pro orientaci v kalných vodách. Slyší-li člověk zvuk nejvýše o 20 kHz, pak běluha slyší ultrazvuk o 200 kHz. Běluha dovede vydávat zvuky, které se skládají z cvakání (12 - 15 kHz), hvízdání (3,45 - 9 kHz), trylkování (4 kHz), troubení (13 kHz), klapání čelistmi a zpěv (1,28 - 12 kHz). Jako akustické zrcadlo slouží běluhám zvláštní útvar tzv. meloun.
Rozmnožování : Březost trvá cca jeden rok. Mláďata jsou kojena u matky po dobu 6 měsíců. Ve 4 - 5 roce běluhy dospívají. Běluha mořská žije zhruba 20 let. Mláďata jsou šedá, svou typickou barvu získá vají až ve čtyřech letech.
Běluhy a rybáři: Běluhy žijí ve skupinkách , které mají 5-10, někdy30 a výjimečně i kolem 100 jedinců. Osamělou běluhu lze v moři spatřit jen velmi zřídka. Pro rybáře není tento kytovec nijak zajímavý, ale pro Eskymáky(domorodé obyvatele Grónska) představuje významný zdroj obživy. Pojídají jejich maso, tuk a dokonce i kůži. Na běluhách je velice zajímavé, že si dokáží zapamatovat místo, kde se setkaly s rybáři, místa kde uvízly v sítích a těmto oblastem se pak zdaleka vyhýbají.

Žralok písečný

7. října 2011 v 17:20 | Delfa35

Česky :

Žralok písečný

Latinsky :

Carcharias taurus

Anglick:

Sand tiger shark

Další názvy

Žralok skvrnitý, žralok tygří

Popsal :

Rafinesque, 1810

Délka :

Maximálně 3,5 m.

Výskyt :

Žralok písečný obývá všechna teplá, zvláště subtropická moře. Nejrozšířenější je ve východním Atlantiku od Maroka po jižní Afriku. Také Středozemní moře. Jak už jméno napovídá, zdržuje se tento žralok nejčastěji nad písčitým dnem v hloubce okolo 70 m, maximálně v hloubce 200 m.
Žralok písečný, Carcharias taurus, Sand tiger shark - http://www.austmus.gov.au/fishes/students/focus/images/ctauresa2.jpg